Journalistik – den kanske viktigaste litterära texten i ett demokratiskt samhälle

 

Journalistik är texter som är hämtade ur verkligheten. Här är ingenting påhittat och allting är sanning. Journalistik drivs av en journalist som har ett av det demokratiska samhällets viktigaste ansvar. Man ska granska samhällets maktstrukturer, till exempel polisen, riksdagen och näringslivet och värna om den lilla människans röst. En News conference. Filming an event with a video camera.oberoende press är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle, och ett demokratiskt samhälle måste ha en oberoende press. Inget av dessa kan existera utan varandra. Att pressen är oberoende betyder att man granskar allt och alla, ingen yttre kraft kan censurera pressen eller tvinga pressen att skriva om ett specifikt ämne.

Yttrandefriheten och pressfriheten är någonting som går hand i hand med en oberoende press och oberoende journalistik. Att ha en yttrandefrihet och pressfrihet betyder att man får skriva och prata om vad man vill, att man har rätten till sin egen åsikt och sin egen politiska ideologi utan att riskera hot, misshandel eller straff. Pressfriheten, i sin roll som journalist, står även över vissa lagar inom diskriminering och kränkning. Däremot kan man diskutera de etiska frågorna, även om de är fullt lagliga, i att exempelvis publicera en gravt kränkande text eller bild på en grupp som är särskilt utsatt i samhället.

Journalistiken har som ansvar att vara en plattform för politisk och samhällsmässig debatt som är tillgänglig för den breda massan. Detta betyder att man ska låta alla demokratiska åsikter synas i medierna samt ha förmågan att formulera och förklara på ett tillräckligt förståeligt sätt, så att även den mest obildade medborgaren ska förstå hur samhället är uppbyggt och vad som sker i samhället idag.

För mer information om en journalists samhällsuppdrag rekommenderas aTV interviewtt läsa på deras fackförbund

I ett journalistiskt arbete är det viktigt att det slutliga verket, så långt det går, är neutralt och att journalistens egen ställning inte är synlig. Det betyder att man ska intervjua flera olika synpunkter och vinkar i ett speciellt tema och väga för- och motargument.

En journalist jobbar ofta efter närhetsprincipen och det är den som avgör vad som blir dagens största nyheter och vad som blir “breaking news”. Det betyder att ju närmare en händelse är ur ett geografiskt, eller kulturellt perspektiv, ju större kommer nyhetstäckningen att bli.