Vad är litteratur?

 

En definition på betydelsen av ordet litteratur kan vara lite spretig och oklar. Text är bokstav efter bokstav som formas till ord. Ord för ord som formas till meningar. Mening för mening som formas till en text. Som tillslut blir litteratur. Litteratur är text och berättelser. Både nedskrivna och muntliga med förutsättning att de uppnår vissa kriterier.

Ordet litteratur är ursprungligen latin: “litteratura”. Det finns flera betydelser och definitioner på ordet “litteratura”. Någonting skrivet, filologi, lärdom och vetenskap. “Litteratura” är en vidareutveckling av ordet “littera” som Young women relaxing in a library while studying from books.betyder bokstav.

Filologi är grekiska och betyder något som är vackert, som “kärleken till ord”. Det innebär forskning inom språkvetenskap och att förstå kulturhistoriska förhållanden. Ordet filologi har ingen klar definition och i de akademiska världarna är det en diskussion om detta. Somliga menar att språket betyder “historisk språkanalys”, så som det betydde från början. Andra menar att filologi innebär, förutom “historisk språkanalys”, även att läsa litterära verk samt att kritisera och analysera dessa.

Litteratur är alltså någonting skrivet. Är det all typ av text? Räknas blogginlägg som litteratur? Räknas journalistik som litteratur? Finns det finlitteratur och fullitteratur? Det verkar som svaret är ja på alla frågor. Från början, under romantikens tid, blev det en typ av finlitteratur som resulterade i att definitionen av litteratur var skönlitterära, det vill säga påhittade texter. I dagens samhälle räknas även journalistik, biografier och andra typer av verklighetsbaserade texter som litteratur.

Litteraturvetenskap är, precis som det låter, den vetenskap som forskar i litteratur. Man forskar bland annat i Plays of Shakespearelitteratur genom historien, hur litteraturen värderas i samhället och hur litteratur framställs i olika kulturer.

Det är svårt att definiera vad som är skillnad på text och litteratur men texter som dagböcker, poesi, romaner och biografier är alla olika exempel litteratur. Dessa är också exempel på olika huvudgrupper inom litteraturen. Under dessa huvudgrupper finns genrer och målgrupper. De allra första genrerna var tragedi, komedi och drama. Idag har det lagts till flera andra genrer som kriminaldrama, fantasy och sci-fi. Det finns även två stora huvudgrupper inom litteratur. Dessa är skönlitteratur – vilket innebär rent påhittade texter med påhittade karaktärer. Och facklitteratur – det vill säga faktabaserade texter och dokumentärer.

Mer information om definitionen på litteratur hittas på NE.