Litteraturens historia, från de gamla grekerna till sociala medier

 

Som nämnt i tidigare stycke är det svårt att definiera vad som ska rymmas inom det litterära begreppet och därmed är det svårt att veta var man ska börja när man ska prata om litteraturens historia. Här kan du läsa mer om denna diskussionen och annan information.

Eftersom att litteratur även inkluderar muntliga skönlitterära stycken har litteraturen sin start när mänOmega and other Greek Lettersskligheten började forma ett talspråk. När skriftspråket utvecklades under ca 2100 f kr. så blev det en liten revolution i litteraturen.

De antika grekerna var de första människor som på allvar såg till att skriva ner sina litterära texter. En intressant del i detta var att det enbart var slavar och folk som var i lägre rang som kunde skriva och läsa. Detta på grund av att skriften ansågs som ett sätt att underkasta sig det skrivna ordet. Kända greker som Pythagoras och Sokrates levde hela sitt liv utan att kunna läsa eller skriva.

Diamantsutran är ett kinesiskt verk i en bokrulle och sägs vara en av de allra första verken som tryckts. Vilka som är de första romanen är väldiskuterat. Somliga menar att det är “Don Quijote” av Cervantes från år 1605 och andra menar att det är “Genji monogatari” av Murasaki Shikibu från omkring 1010.

Under 2000-talet kom nästa revolution i litteraturens historia. Internet! 2007 kom Kindle som används som en läsplatta – dvs istället för en bok så läser man på en skärm. Dessutom har vi tillgång till ljudböcker i telefonen, e-böcker och bloggar. Vissa har tolkat denna tekniska utveckling som “bokens död”, vilket många forskare tillbakavisar. Många människor tycker fortfarande att det är en speciell känsla att hålla i en ny bok och att doften av bibioteksböcker är något alldeles speciellt.

New York Public LibraryDessutom åker författare jorden runt på turneringar för att signera och sälja sina nya bokreleaser. År 2015 såldes omkring en halv miljon exemplar av olika böcker, både skönlitterära och facklitteratur, vilket var ett rekord jämfört med åren innan! Detta är ett tecken på bokens död inte är nära i sikte och att folk kanske är mer intresserade nu att bevara den autentiska känslan av att bläddra i en bok.

Här finns massor av matnyttig information för ytterligare djupdykning.