Självbiografiska böcker av män

Män som skriver biografiskt om sitt eget liv har det funnits gott om den senaste tiden. Lars Norén skrev under 2000-talet en imponerande lång dagbok under namnet “En dramatikers dagbok” och även Karl Ove Knausgård kom med sin bokserie “Min Kamp” att engagera en hel kritikerkår. Debatten har gått het huruvida man kan hålla isär det fiktiva från det biografiska och i vilken mån man har rätt att lämna ut också andra personers privatliv. Här är tre uppmärksammade män som har skrivit mer eller mindre självbiografiskt:

Karl Ove Knausgård

Norrmannen Karl Ove Knausgård är född 1968 och debuterade på det större planet med sin självbiografiska bokserie “Min kamp”. Serien översattes till 18 språk och har sålts i miljontals exemplar. Knausgård hade dock långt innan gjort sin bokdebut med boken “Ut ur världen” 1998, vilken inte fick riktigt lika stor uppmärksamhet. I bok nummer 4 i Min kampserien går det att läsa hur den boken blev till och de övriga böckerna beskriver Knausgårds liv både som författare och i vardagen. Även relationen till hans far får stort utrymme. Böckerna är bitvis skrivna mer som romaner, men är till sin grund mer en blandning mellan essä, dagbok och romanform. Även efter att bokserien kom ut har Knausgård skrivit en ny serie med de olika årstiderna som utgångspunkt.

Lars Norén

Dramatikern och författaren Lars Norén skrev den självbiografiska bokserien ” En dramatikers dagbok” mellan 2000 och 2005. Norén skrev väldigt detaljerat om sitt liv över nästan 1700 sidor och man kan läsa om allt ifrån vad han äter till hur det går till att skriva en pjäs. Många kända personer lämnades också ut i böckerna och en efterföljande debatt lyfte fram frågor kring vad som är etiskt försvarbart, när man skriver om andra personer. Lars Norén tar även upp uppståndelsen kring de så kallade Malexander morden, där medverkande fångar i hans pjäs var delaktiga i ett rån. Lars Norén har även gett ut diktsamlingar och varit en central gestalt i svenskt kulturliv. Noréns bokserie bamade väg för fler författare som började skriva i gränsområdet mellan dagbok och roman, och det har även varit en marknadsföringskanal för exempelvis bloggare. Den som vill bli bättre på marknadsföring kan via en säljutbildning få en snabbstart inom området.

Philip Teir

Philip Teir, född 1980, är en finlandssvensk författare som även har arbetat som kulturchef på Helsingfors Huvudstadsbladet. Hans böcker är skrivna i romanform, men kretsar kring den egna skilsmässan och tidigare äktenskap. I sina böcker låter han romanfigurer utforska de val han gjort och inte gjort. I romanen “Vinterkriget” finns en äktenskapsskildring och i romanen “Såhär slutar världen” står en familj i centrum som ska spendera en sommar i Österbotten. Böckerna är på gränsen till självbiografiska och frågan är om det för läsaren ens utgör någon skillnad huruvida det är fiktivt eller inte.